Fashion & Lifestyle

Elke aankoop van onze Fairtrade producten steunt kleine producenten in ontwikkelingslanden en hun omgeving.

Belangrijke fairtrade criteria zijn:

    • geen kinderarbeid (schoolgang!),
    • leefbaar loon, voorfinanciering,
    • duurzame afvalverwerking
    • langdurige producentrelaties.

Onze ecologische voetprint houden we zo klein mogelijk door waterbesparing, bescherming van waterlichamen en natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit, ons energieverbruik en luchtvervuiling zoveel mogelijk te beperken en de juiste afvalverwerking.